Idioma: CA | ES | EN | FR


Avís Legal

RECUITS NURI
NIF: CB 17861089 E
TEL.: 972 757 674
Adreça: C/ Valls 2, 17114 Ullastret (Girona)

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Recuits Nuri, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Correspon a aquesta entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquesta propietat en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Recuits Nuri no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta empresa.

Recuits Nuri no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Recuits Nuri es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquest. Informa també que les dades contingudes referents a altres empreses que conté aquest lloc web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, obtingudes de llistats públics i d’accés lliure o que l’empresa ha permès aquesta utilització; en aquest cas, Recuits Nuri no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

Protecció de dades:
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LODP) i amb el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny), es notifica a l’usuari que les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat. Recuits Nuri garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a l’empresa.